Wpływ na organizmy pożyteczne

Pluskwiaki różnoskrzydłe odgrywają dużą rolę w naturalnym kontrolowaniu liczebności wielu gatunków szkodników. Drapieżne pluskwiaki z rodziny tasznikowatych odżywiają się larwami miodówek, mszycami, młodymi gąsienicami motyli i przędziorkami. Gatunki z rodziny dziubałkowatych ograniczają liczebność przędziorków, mszyc i miodówek.

Chrząszcze z rodziny biedronkowatych i ich larwy odżywiają się przede wszystkim mszycami istotnie ograniczając ich liczebność.

Larwy zlotooków (owadów z rzędu siatkoskrzydłych odżywiają się głównie mszycami, uzupełniając dietę jajami motyli i młodymi gąsienicami.

Drapieżne roztocza (głównie z rodziny dobroczynkowatych) odżywiają się głównie roztoczami roślinożernymi – przędziorkami i szpecielami. Od lat wiadomo, że częste używanie nieselektywnych insektycydów w sadach przyczyniło się do wzrostu znaczenia przędziorków i szpecieli. Carpovirusine Super jest preparatem całkowicie bezpiecznym dla ich wrogów naturalnych – roztoczy drapieżnych.

Liczebność owadów i roztoczy drapieżnych w kwaterze, w której w ciągu kilku lat stosowano do zwalczania owocówki jabłkóweczki standardowe preparaty chemiczne i w kwaterze, w której stosowano Carpovirusine Super(Wilanów 2006-2008).

Rezygnacja z użycia standardowych preparatów chemicznych w zwalczaniu owocówki jabłkóweczki i zastąpienie ich nieszkodliwym dla fauny pożytecznej Carpovirusine Super pozwala wspomóc rozwój populacji organizmów pożytecznych w sadzie. Dzięki temu naturalni wrogowie szkodników mogę efektywniej ograniczać ich liczebność.