Ograniczenie liczebności populacji owocówki jabłkóweczki

Porównanie % wylatujących motyli po zimowaniu % zainfekowanych motyli. Zimujące larwy zostały zebrane z kwatery, w której stosowano standardowe preparaty chemiczne do zwalczania owocówki jabłkóweczki (program standardowy), i z kwatery, w której stosowano Carpovirusine Super.

 

Porównanie wylotów samców owocówki jabłkóweczki w kwaterze kontrolnej i w kwaterze, w której zastosowano Carpovirusine Super w kolejnych latach stosowania preparatu. Odległość między kwaterami ok. 400 m. Carpovirusine Super zostało zastosowane po raz pierwszy w 2006 roku.

 

Porównanie średniej liczby odłowionych w pułapkę samców w kwaterze kontrolnej i w kwaterze, w której zastosowano Carpovirusine Super w kolejnych latach stosowania preparatu. Odległość między kwaterami ok. 400 m. Carpovirusine Super zostało zastosowane po raz pierwszy w 2006 r.