Wyniki badań skuteczności preparatu Caropvirusine Super

Porównanie % uszkodzonych owoców po zastosowaniu Carpovirusine Super oraz preparatu standardowego. Wyniki dotyczą owoców uszkodzonych przez larwy obu pokoleń szkodnika.

 

Porównanie % uszkodzonych owoców po zastosowaniu Carpovirusine Super oraz preparatu standardowego. Wyniki dotyczą owoców uszkodzonych przez larwy obu pokoleń szkodnika.

 

Efektywność zwalczania owocówki jabłkóweczki jest różna w poszczególnych latach. Dotyczy to i preparatów chemicznych i Carpovirusine Super. Wynika to zarówno z wpływu czynników takich jak warunki meteorologiczne w trakcie i po wykonaniu zabiegu, jak i wpływu czynnika ludzkiego, a więc wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu, dokładności jego wykonania itd. Warto jednak zauważyć, że gdy weźmiemy pod uwagę kilkuletnie wyniki, okaże się, że średnia efektywność zabiegu jest wyższa w kwaterach opryskiwanych Carpovirusine w porównaniu do kwater opryskiwanych standardowymi preparatami chemicznymi. Wynika to m.in. ze zdolności wirusa granulozy do naturalnego rozprzestrzeniania się w populacji szkodnika, co dodatkowo wspomaga zabiegi w kolejnych latach. Więcej na ten temat w „Dlaczego warto wybrać Carpovirusine Super”.

 

Porównanie średniej efektywności zabiegów zwalczania owocówki jabłkóweczki za pomocą standardowych preparatów i Carpovirusine Super (Falenty 2005-2008).

 

W trakcie kilkuletnich obserwacji stwierdzono, że w sadach zaniedbanych, gdzie presja szkodnika jest bardzo silna (powyżej 5% uszkodzonych owoców w poprzednim roku), oraz bardzo rozciągniętych w czasie lotów owocówki, skuteczność Carpovirusine może być niższa. W warunkach silnej presji szkodnika zaleca się zastosowanie Carpovirusine Super tylko do zwalczania larw II pokolenia, natomiast w trakcie występowania I pokolenia zalecane jest zastosowanie jednego ze standardowych preparatów. Taka technologia pozwala uzyskać rezultaty zbliżone do osiągniętych po dwukrotnym zastosowaniu preparatu standardowego (wykresy poniżej). Co więcej, włączenie Carpovirusine Super do programu zwalczania owocówki jabłkóweczki w sadzie pozwala uzyskać szereg dodatkowych korzyści – dzięki swojej wysokiej selektywności preparat jest całkowicie bezpieczny dla sadownika, konsumenta i organizmów pożytecznych w sadzie. Więcej na ten temat w „Dlaczego warto wybrać Carpovirusine Super”. W sadach, w których populacja owocówki utrzymuje się na niższym poziomie, można zastosować Carpovirusine Super do zwalczania larw obu pokoleń.

Porównanie średniej efektywności różnych technologii stosowania Carpovirusine w 2 sadach z liczną populacją owocówki jabłkóweczki (ponad 6% uszkodzonych zawiązków w kombinacji kontrolnej).

G1 – pierwsze pokolenie, G2 – drugie pokolenie. G1 – pierwsze pokolenie, G2 – drugie pokolenie.

 • Jak długo Carpovirusine Super chroni Twoje owoce?

  Preparat pozostaje aktywny na roślinie przez 10-12 dni. Gdy loty szkodnika przedłużają się na skutek nietypowego przebiegu pogody, może zaistnieć konieczność powtórzenia zabiegu. Dlatego trzeba jeszcze raz podkreślić, jak ważne jest samodzielne monitorowanie wylotów szkodnika w sadzie za pomocą pułapek feromonowych.

   

  Carpovirusine Super jest odporny na zmywanie do 20 mm opadu, podobnie jak inne insektycydy. Dlatego w przypadku wystąpienia gwałtownych opadów bezpośrednio po zabiegu zalecane jest jego powtórzenie.
 • Czy można mieszać Carpovirusine Super z innymi środkami ochrony roślin i nawozami?

  Badania wykazały, że Carpovirusine Super może być stosowany łącznie z wieloma fungicydami, ponieważ nie wpływają one ujemnie na działanie preparatu. Są to m.in. preparaty zawierające kaptan, mankozeb, ditianon, krezoksym metylowy, tebukonazol, bupirynat, tiuram i tiofanat metylowy. Tym niemniej zawsze należy sprawdzić czy w mieszaninie roztworów nie wytracają się np. osady lub nie zachodzą inne procesy świadczące o niezgodności fizykochemicznej preparatów. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania Carpovirusine Super i preparatów , których składnikami aktywnymi są związki miedzi lub siarka ze względu na niekorzystny wpływ na wirusy (związki miedzi) lub działanie repelentne względem larw owocówki (siarka). Nie zaleca się mieszania Carpovirusine Super z insektycydami.

  Mieszanie z nawozami jest możliwe w przypadkach gdy pH preparatu lub jego roztworu nie przekracza 7.